30/01/2023 02:33Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nam lâu dạ
南樓夜

Tác giả: Đỗ Mục - 杜牧

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Vanachi vào 15/09/2007 17:19

 

Nguyên tác

玉管金樽夜不休,
如悲晝短惜年流。
歌聲嫋嫋徹清夜,
月色娟娟當翠樓。
枕上暗驚垂釣夢,
燈前偏起別家愁。
思量今日英雄事,
身到簪裾已白頭。

Phiên âm

Ngọc quản kim tôn dạ bất hưu,
Như bi trú đoản tích niên lưu.
Ca thanh niễu niễu triệt thanh dạ,
Nguyệt sắc quyên quyên đương thuý lâu.
Chẩm thượng ám kinh thuỳ điếu mộng,
Đăng tiền thiên khởi biệt gia sầu.
Tư lương kim dạ anh hùng sự,
Thân đáo trâm cư dĩ bạch đầu.

Dịch nghĩa

Sáo ngọc chén vàng đêm vui không hết
Như buồn cho ngày ngắn, tiếc thời gian qua mau
Tiếng ca não nuột xuyên suốt đêm thanh
Ánh trăng mơ màng chiếu mãi trên lầu biếc
Trên gối, kinh sợ vì mộng treo lơ lửng mơ hồ
Trước đèn mọi chỗ đều nổi lên nỗi buồn xa nhà
Đêm nay khi cân nhắc những chuyện anh hùng
(Nghĩ rằng) thân đạt được công danh thì đầu đã bạc

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Rượu ngon, đàn sáo suốt đêm
Thời gian vội vã trước thềm qua nhanh
Tiếng ca buồn nát đêm thanh
Trăng soi lầu biếc như dành cho thơ
Gối treo lơ lững mộng hờ
Đèn đêm soi một thân trơ xa nhà
Ngẫm xem những chuyện đã qua
Rằng chưa phú quý tóc đà trắng phau

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Mục » Nam lâu dạ