26/09/2022 14:17Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giang hành bài thể kỳ 2
江行俳體其二

Tác giả: Chung Tinh - 鐘惺

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 25/02/2019 15:39

 

Nguyên tác

村煙城樹遠依依,
解指青溪與翠微。
風送白魚爭入市,
江過黃鵠漸多磯。
家從久念方驚別,
地喜初來也似歸。
近日江南新澇後,
稻蝦難比往年肥。

Phiên âm

Thôn yên thành thụ viễn y y,
Giải chỉ Thanh Khê[1] dữ Thuý Vi[2].
Phong tống bạch ngư tranh nhập thị,
Giang qua Hoàng Hộc[3] tiệm đa ky.
Gia tòng cửu niệm phương kinh biệt,
Địa hỷ sơ lai giã tự quy.
Cận nhật Giang Nam tân lạo hậu,
Đạo hà nan tỷ vãng niên phì.

Dịch nghĩa

Khói xóm cây thành ở đàng xa
Biết chỉ đó là Thanh Khê, Thuý Vi
Thuyền cá trắng gió đưa nhanh vào chợ
Đường sông qua núi Hoàng Hộc có nhiều mỏm đá
Qua nhớ nhà lâu mới sợ ly biệt
Đất mới đến thấy vui tựa về nhà
Gần đây Giang Nam mới qua lụt lội
Tôm đồng khó mà béo như năm ngoái

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Cây thành khói xóm tít đàng kia
Biết chỉ Thanh Khê với cảnh xa
Cá trắng thuyền nhanh hàng ghé chợ
Hộc Vàng sông vượt mỏm nhô ra
Nhà xa nhớ lắm kinh ly biệt
Đất mới vui sao tựa trở về
Lụt lội Giang Nam vừa mới rút
Tôm đồng khó béo giống năm qua
[1] Sông bắt nguồn từ phía tây nam Chung Sơn, Nam Kinh, chảy vào Tần Hoài quanh co chín khúc. Tôn Quyền thời Tam Quốc đào ngòi đông thông sang ngòi bắc để tiêu nước cho hồ Huyền Vũ, phía nam tiếp đến sông Tần Hoài dài 15 dặm, gọi là Thanh Khê. Đây chỉ chung các sông ở ven bờ chảy vào.
[2] Đình Thuý Vi ở Quý Trì núi Nam Tề do Đỗ Mục đời Đường dựng. Ở đây chỉ chung các nơi danh thắng và núi nổi tiếng ở ven sông.
[3] Tên núi nổi tiếng, phía tây bắc của núi có mỏm Hoàng Hộc.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Chung Tinh » Giang hành bài thể kỳ 2