20/10/2021 21:16Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Điếu ông tú tài Nguyễn Đình Chiểu bài 06

Tác giả: Phan Chu Trinh - 潘周楨

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 14/01/2016 00:26

 

Phân bua thiên hạ bởi thương lòng,
Cái nợ non sông quyết gỡ xong.
Ngậm đá biển đông chìm hết sức,
Trông mây trời hạ lúa khô đòng.
Đêm dài Ninh Thích khôn mong sáng,
Xuân lại Nghiêu Phu đã chắc đông.
Sùi sụt nhớ người càng tưởng cảnh,
Lờ mờ bụi lấp dấu Gò Công.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phan Chu Trinh » Điếu ông tú tài Nguyễn Đình Chiểu bài 06