10/06/2023 05:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hương thơm bảy dặm
七里香

Tác giả: Tịch Mộ Dung - 席慕容

Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi 101 vào 27/08/2022 17:24

 

Nguyên tác

溪水急著要流向海洋
浪潮却渴望重回土地

在绿树白花的篱前
曾那样轻易地挥手道别

而沧桑了二十年後
我们的魂魄却夜夜归来
微风拂过时
便化作满园的郁香

Bản dịch của Phanxipăng

Suối, thác, sông vội vàng tuôn ra biển,
Hải triều dâng quay trở lại đất liền.

Trước hàng rào cây xanh và hoa trắng,
Tay vẫy tay tạm biệt dễ như điên.

Hai thập niên thăng trầm rồi ngẫm lại,
Linh hồn ta cứ trở lại hằng đêm.
Khi gió thổi,
Vườn lòng ta nở hoa hương uất kim.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tịch Mộ Dung » Hương thơm bảy dặm