29/05/2023 18:25Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tiếng đời

Tác giả: Đỗ Quảng Hàn

Thể thơ: Thơ mới bốn chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 01/07/2021 06:32

 

Hồn vọng tiếng ru,
khúc nôm thuở nhỏ.
Gối tai nghe rõ,
chân tóc chuyển mùa.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Quảng Hàn » Tiếng đời