07/07/2022 08:38Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đố bé bánh gì?

Tác giả: Thuỵ Anh - Nguyễn Thuỵ Anh

Thể thơ: Thơ mới; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 28/02/2011 12:30

 

Lá dong
Gạo nếp
Bọc đỗ
Bọc thịt
Chiếc lạt
Chạy quanh
Ôm lấy
Bánh xanh
Dính ơi
Là dính!
Nhưng mà
Vẫn thích
Ngày Tết
Rất cần
Chiếc bánh
Màu xanh
Dính ơi
Là dính!
Nguồn: Thuỵ Anh, Vui cùng tiếng Việt, NXB Trẻ, 2014

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thuỵ Anh » Đố bé bánh gì?