22/09/2020 07:47Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Uyên ương thảo
鴛鴦草

Tác giả: Tiết Đào - 薛濤

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Phụng Hà vào 09/11/2010 05:42

 

Nguyên tác

綠英滿香砌,    
兩兩鴛鴦小。     
但娛春日長,    
不管秋風早。

Phiên âm

Lục anh mãn hương thế,
Lưỡng lưỡng uyên ương tiểu.
Đãn ngu xuân nhật trường,
Bất quản thu phong tảo.

Dịch nghĩa

Hoa cỏ xanh hương thơm khắp thềm,
Song đôi như cặp uyên ương nhỏ.
Chỉ vui ngày xuân dài,
Quản chi gió thu sớm.

Bản dịch của Phụng Hà

Đầy thềm hoa cỏ toả hương,
Quyện nhau như cặp uyên ương chẳng rời.
Ngày xuân dài mải vui chơi,
Gió thu sớm đã về rồi, quản chi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tiết Đào » Uyên ương thảo