25/06/2024 20:09Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vè con kiến (II)

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Tứ ngôn; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 20/01/2019 20:02

 

Kiến lửa tập đoàn,
Kiến vàng ở ổ.
Cao đầu lớn cổ,
Thiệt là kiến hùm.
Cắn chúng la um:
Kiến kim, kiến nhọt.
Nhỏ như con mọt,
Thiệt là kiến hôi.
Động trời nó sôi:
Kiến cánh, kiến lửa.
Bò ngang, bò ngửa:
Kiến riện đơn chai.
Bò dông, bò dài,
Bò qua, bò lại.
Kiến đực nói phải,
Kiến cái làm khôn.
Rủ nhau lên cồn,
Xoi hang lạch cạch.
Thuở xưa, trong sách,
Bàn Cổ sở phân.
Sanh ra chúng dân,
Đỏ đen như kiến.
Ấu tử làm biếng,
Chẳng có mẹ cha.
Không ai dạy la,
Nên không biết sợ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Vè con kiến (II)