28/11/2022 23:18Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thủ 10
首10

Tác giả: Lê Hữu Trác - 黎有晫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 03/03/2008 07:58

 

Nguyên tác

玉笛聲悠悠,
清宵興轉幽。
吹來千里月,
散作滿城秋。
樂極谁家趣,
情多旅客愁。
蕭蕭天籟發,
禁鼓出哨樓。

Phiên âm

Ngọc địch thanh du du,
Thanh tiêu hứng chuyển u.
Suy lai thiên lý nguyệt,
Tán tác mãn thành thu.
Lạc cực thuỳ gia thú,
Tình đa lữ khách sầu.
Tiêu tiêu thiên lại phát,
Cấm cố xuất tiều phu.

Bản dịch của (Không rõ)

Sáo ngọc thanh nghe vẳng
Đêm trong hứng ngẫu nhiên
Thổi về ngàn dặm nguyệt
Tan nhập khắp thành môn
Vui ấy ai người hưởng
Tình này lữ khách buồn
Sáo trời dào dạt thổi
Trống điểm cấm cung đồn
Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 78, 12-1923

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Hữu Trác » Thủ 10