14/08/2020 07:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chu trung đối nguyệt
舟中對月

Tác giả: Cao Bá Quát - 高伯适

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 03/04/2014 20:35

 

Nguyên tác

何處空明月,
扁舟獨夜看。
委波無定影,
著露不勝寒。
倚棹孤雲遠,
推蓬碧水寬。
故鄉應有夢,
海際是長安。

Phiên âm

Hà xứ không minh nguyệt,
Thiên chu độc dạ khan.
Uỷ ba vô định ảnh,
Trước lộ bất thăng hàn.
Ỷ trạo cô vân viễn,
Thôi bồng bích thuỷ khoan.
Cố hương ưng hữu mộng,
Hải tế thị Trường An[1].

Bản dịch của Ngô Linh Ngọc

Nơi nào, sáng trăng suông
Thuyền nhỏ, đêm lặng ngắm
Sương đậm, rét càng tăng
Gửi sóng hình phiêu lãng
Dựa mái, ngó mây xa
Khơi dòng, giạt cỏ lác
Chừng có mộng quê nhà
Tràng An kề hải giác
Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập - tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004
[1] Vốn là kinh đô Trung Quốc đời Hán, Đường, sau thường dùng để chỉ kinh đô nói chung, ở đây là kinh thành Huế.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Bá Quát » Chu trung đối nguyệt