02/07/2020 23:04Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chức Nữ
織女

Tác giả: Thái Thuận - 蔡順

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 15/11/2011 17:56

 

Nguyên tác

金梭閒卻幾光陰,
每到西風思不禁。
會隔牛郎通日少,
恨忴烏鵲去時深。
星河一帶年年路,
雲箔三更夜夜心。
終古此愁誰會得,
人間付與別離吟。

Phiên âm

Kim thoa nhàn khước kỷ quang âm,
Mỗi đáo tây phong tứ bất cấm.
Hội cách Ngưu Lang thông nhật thiểu,
Hận linh Ô Thước khứ thời thâm.
Tinh Hà nhất đới niên niên lộ,
Vân bạc tam canh dạ dạ tâm.
Chung cổ thử sầu thuỳ hội đắc,
Nhân gian phó dữ biệt ly ngâm.

Dịch nghĩa

Thoi vàng biếng nhác đã qua bao ngày tháng,
Mỗi khi gió tây về, tình tứ khôn cầm.
Hiểu rằng xan csch chàng Ngưu, ngày đi lại cùng nhau có ít,
Giận thương chim Ô Thước, thời gian xa nhau đằng đẵng.
Một giải sông sao (tinh hà) là con đường tới gặp nhau hàng năm,
Ba canh với bức rèm mây, tấm lòng thao thức đêm đêm.
Mối sầu muôn thuở ấy, ai người hiểu được,
Phó mặc cho trần gian khúc ngâm ly biệt.

Bản dịch của Bùi Duy Tân, Đào Phương Bình

Rảnh chiếc thoi vàng, biếng cửi canh,
Gió tây hiu hắt dạ khôn đành.
Ngưu Lang đến với, ngày xa lắc,
Ô Thước đi rồi, bóng vắng tanh!
Sông bạc mênh mông đường một dải,
Rèm mây thao thức dạ ba canh!
Sầu này muôn thuở nào ai biết,
Ly biệt thơ ngâm mặc thế tình!
Nguồn: Sái Thuận - nhà thơ lớn đất cổ Kinh Bắc, Ty văn hoá và thông tin Hà Bắc, 1978

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thái Thuận » Chức Nữ