28/10/2020 10:11Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Em nay đi cấy đồng sâu

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 08/10/2015 17:32

 

Em nay đi cấy đồng sâu,
Dưới chân đỉa cắn, trên đầu nắng chang.
Chàng ơi! Có thấu chăng chàng,
Một bát cơm vàng, biết mấy công lênh.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Em nay đi cấy đồng sâu