06/08/2021 11:27Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài 46

Tác giả: Nguyễn Bỉnh Khiêm - 阮秉謙

Thể thơ: Đường luật biến thể; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/04/2020 12:31

 

Có quyền thời có của người cho,
Mất vốn chi đầu hoạ đắn đo.
Ang[1] thịt mỡ bùi ruồi đến đỗ,
Bát bồ hòn đắng kiến đâu bò.
Người nhiều hầu hạ nên quân tử,
Ta chẳng đua chen cũng trượng phu.
Ghét thế tình rằng đạm bạc,
Ai từng nước lã quấy nên hồ?
Theo Trình quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm thi tập (AB.635), Bạch Vân Am thi tập (AB.157), Trình quốc công Bạch Vân Am thi tập (AB.309).

Nguồn: Bùi Văn Nguyên, Thơ văn Nguyễn Bỉnh Khiêm (tập 1), NXB Giáo dục, 1989
[1] Đồ đựng, giống như cái vò nhưng thấp mà miệng loe, bằng đất nung hoặc bằng đồng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Bỉnh Khiêm » Bài 46