30/11/2021 10:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cung hoạ ngự chế nguyên vận “Vịnh bồn trung tiểu mai” kỳ 6
恭和御制原韻詠盆中小梅其六

Tác giả: Phạm Thận Duật - 范慎遹

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 20/03/2013 09:08

 

Nguyên tác

凌厲冰霜節本堪,
生機自有一真含。
剛逢日近花開早,
嶺北年年遜領南。

Phiên âm

Lăng lệ băng sương tiết bản kham,
Sinh cơ tự hữu nhất chân hàm.
Cương phùng nhật cận hoa khai tảo,
Lĩnh Bắc niên niên tốn lãnh Nam.

Dịch nghĩa

Vốn chịu đựng vượt qua được thời tiết giá lạnh
Sức sống tự có mà rất mực nhẫn nại khoan dung
Gần ánh mặt trời chói chang, hoa càng nở sớm
Bao năm ở đỉnh úi phương Bắc mà kính thuận về lãnh địa phương Nam

Bản dịch của Phạm Đức Duật

Thời tiết băng sương vốn đã kham
Tự nuôi sinh khí, đức bao hàm
Chói chang ánh nắng hoa càng sớm
Ở Bắc nay đành thuận xuống Nam
Nguồn: Phạm Thận Duật toàn tập, NXB Văn hoá thông tin, 2000

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Thận Duật » Cung hoạ ngự chế nguyên vận “Vịnh bồn trung tiểu mai” kỳ 6