13/07/2020 21:17Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Em đừng thấy lính mà khinh

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/10/2015 14:59

 

Em đừng thấy lính mà khinh,
Lãnh binh thống chế ba dinh một dòng.
Khảo dị:
Khuyên đừng thấy lính mà khinh,
Lãnh binh thống chế ba đinh một dòng.
Em đừng thấy lính mà khinh,
Lãnh binh thống chế tam dinh một dòng.
Em đừng thấy lính mà khinh,
Lính lên thống chế ba dinh có ngày.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Em đừng thấy lính mà khinh