16/05/2021 03:44Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mắt gió cung tên

Tác giả: Trần Mạnh Hảo

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 09/02/2010 18:38

 

Con én mà bay như mũi tên
Nhành cây vừa bật cánh cung lên
Có khi tại gió cong trời đất
Hay mắt em nhìn đâu cũng xuyên?
Nguồn: Trần Mạnh Hảo, Tứ tuyệt, NXB Trẻ, 1995

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Mạnh Hảo » Mắt gió cung tên