05/08/2020 09:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đêm nằm chếch gối phòng loan

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 13/04/2015 15:15

 

Đêm nằm chếch gối phòng loan,
Ruột tằm đòi đoạn, tâm can như bào.
Lâu nay chồng vợ chung vui,
Nay mình về dưới bữa nào mình lên.
Ngày may nhơn nghĩa không nên,
Giã anh về dưới còn lên nỗi gì.
Hai hàng châu ngọc lâm ly,
Em đành phụ nghĩa còn gì bớ em!
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Đêm nằm chếch gối phòng loan