18/04/2021 18:52Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hồi 16 - Thúc Sinh lén thăm Kiều

Tác giả: Chu Mạnh Trinh - 朱孟楨

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 19/11/2007 15:20

 

Những căm giàm buộc mắc tay già,
Nửa bước đường đi mấy dặm xa.
Án bút thẩn thơ người viết kệ,
Rừng thuyền lấm lét khách tìm hoa.
Câu kinh bối diệp câu thơ hoạ,
Giọt nước dương chi giọt lệ pha.
Bỗng phút lưng trời cơn sét dậy,
Tường đông sư tử lộ đầu ra.
Nguồn: Truyện Kiều và các nhà nho thế kỷ 19, Phạm Đan Quế, NXB Thanh Niên, in lần thứ ba, 2003

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Chu Mạnh Trinh » Hồi 16 - Thúc Sinh lén thăm Kiều