14/08/2022 17:17Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xích Bích hoài cổ
赤壁懷古

Tác giả: Đỗ Mục - 杜牧

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Vanachi vào 22/05/2005 03:04

 

Nguyên tác

折戟沉沙鐵未銷,
自將磨洗認前朝。
東風不與周郎便,
銅雀春深鎖二喬。

Phiên âm

Chiết kích trầm sa thiết vị tiêu,
Tự tương ma tẩy nhận tiền triều.
Đông phong bất dữ Chu lang[1] tiện,
Đồng Tước[2] xuân thâm toả nhị Kiều[3].

Dịch nghĩa

Mũi kích gãy nằm trong cát, sắt chưa mòn hết,
Tự tay mình mài rũa, đã nhận thấy dấu vết triều đại vừa qua.
Gió đông ví không thuận tiện cho chàng Chu Du,
Thì cảnh xuân thâm nghiêm của đài Đồng Tước đã khoá chặt hai nàng Kiều.

Bản dịch của Hoàng Giáp Tôn

Cát vùi mũi kích chưa tan
Cọ chùi triều cũ dấu tàn rõ trông
Chu Lang chẳng được gió đông
Nhị Kiều đã khoá xuân Đồng Tước xưa.
Xích Bích là một khúc sông trên Trường Giang thuộc tỉnh Hồ Bắc. Đời Tam Quốc, nguyên soái Chu Du nhờ gió đông nổi lên mới dùng hoả công đốt cháy các chiến thuyền của Tào Tháo.

[1] Tức Chu Du, trong quân gọi là Chu lang.
[2] Tào Thào xây đài để dưỡng lão, nền cũ giờ còn ở huyện Lâm Chương, tỉnh Hà Nam.
[3] Tức Đại Kiều, vợ của Tôn Sách, và Tiểu Kiều, vợ của Chu Du. Khi Khổng Minh khích Chu Du đánh Tào Tháo, có nói rằng: “Tào Tháo thường nói xây đài Đồng Tước để khi chiếm được Đông Ngô, sẽ bắt Đại Kiều và Tiểu Kiều về ở đây để mua vui lúc tuổi già”.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Mục » Xích Bích hoài cổ