06/07/2022 11:07Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phụng đãi Nghiêm đại phu
奉待嚴大夫

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 09/04/2015 22:23

 

Nguyên tác

殊方又喜故人來,
重鎮還須濟世才。
常怪偏裨終日待,
不知旌節來年回。
欲辭巴徼啼鶯合,
遠下荊門去鷁催。
身老時危思會面,
一生襟抱向誰開。

Phiên âm

Thù phương hựu hỉ cố nhân lai,
Trùng trấn hoàn tu tế thế tài.
Thường quái thiên bì chung nhật đãi,
Bất tri tinh tiết bức niên hồi.
Dục từ Ba Kiếu đề oanh hợp,
Viễn há Kinh Môn[1] khứ nghích thôi.
Thân lão thì nguy tư hội diện,
Nhất sinh khâm bão hướng thuỳ khai.

Dịch nghĩa

Nơi lạ lại vui mừng có người cũ tới,
Huyện quan trọng nay được giao cho người có tài giúp đời.
Thường lấy làm lạ là tướng tá suốt ngày đợi,
Không biết cờ tiết cách năm mới trở về.
Muốn bỏ con đường nhỏ nơi vùng Ba để hợp với chim oanh mà kêu,
Xuống xa vùng Kinh Môn để cùng chim nghích thôi thúc thuyền ra đi.
Thân già lúc nguy nan nghĩ đến việc gặp mặt,
Một đời ôm ấp hướng về ai mà ngỏ.

Bản dịch của Phạm Doanh

Cố nhân mừng gặp ở nơi xa,
Chốn hiểm cần trao kẻ tài ba.
Tướng tá vẫn nghi chờ cả buổi,
Chẳng hay cờ tiết cách năm qua.
Muốn rời Ba Kiếu cùng oanh nói,
Xa xuống Kinh Môn với nghích ra.
Một đời ôm ấp cùng ai ngỏ,
Những mong gặp mặt chán khi già.
(Năm 764)

[1] Tên núi thuộc Hồ Bắc, hiện nay cũng là tên huyện.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Phụng đãi Nghiêm đại phu