15/07/2024 16:11Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phiến loạn

Tác giả: Ngô Tịnh Yên - Ngô Thị Tuyết Trinh

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi karizebato vào 13/04/2009 21:10

 

đâu cần phải ở lại đây
lòng nàng bén rễ xanh cây mất rồi
đời chàng nhất khứ mà thôi
hoàng hạc bất phục phản ôi, tiếc gì!
bên nhau có xử lăng trì
con tim phiến loạn đã lì đòn yêu

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Tịnh Yên » Phiến loạn