22/10/2021 12:01Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quán cũ không em

Tác giả: Lã Thế Phong

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi demmuadong vào 13/09/2006 10:39

 

Ta tìm lại góc quen ngồi lặng
Tiếng em cười còn vẳng quanh đây
Nhạc tình vang nốt sầu lây
Chiều se mối chỉ màn gầy sợi thưa

Vẫn còn đó dấu xưa tản mạn
Ngụm cà phê bỗng đắng vô ngần
Từ em quên bóng tri âm
Tim ta lệ đá nhỏ trăm năm buồn.
May 06/06

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lã Thế Phong » Quán cũ không em