12/06/2024 22:10Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Không đề 1

Tác giả: Đặng Huy Giang

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi PH@ vào 15/10/2021 20:38

 

Hoa vẫn còn thơm chưa chịu quả
Lá vẫn còn xanh chẳng chịu vàng
Núi vẫn còn đôi không chịu lẻ
Sông vẫn một dòng chẳng chịu yên

Người đi như gió tìm khoảng trống
Bỏ lại sau lưng một chân trời.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đặng Huy Giang » Không đề 1