21/05/2022 11:20Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Việt trung tặng biệt
越中贈別

Tác giả: Trương Kiều - 張喬

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Vanachi vào 14/12/2007 17:07

 

Nguyên tác

東越相逢幾醉眠,
滿樓明月鏡湖邊。
別離吟斷西陵渡,
楊柳秋風兩岸蟬。

Phiên âm

Đông Việt tương phùng kỷ tuý miên,
Mãn lâu minh nguyệt Kính Hồ biên.
Biệt ly ngâm đoạn Tây Lăng độ,
Dương liễu thu phong lưỡng ngạn thiền.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Gặp nhau say mấy lần Đông Việt
Kính Hồ loang trăng sáng đầy lầu
Bến Tây Lăng, ly ca ngâm dứt
Ve hai bờ dương liễu gió thu

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trương Kiều » Việt trung tặng biệt