13/08/2022 20:35Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xú nô nhi - Bác Sơn đạo trung, hiệu Lý Dị An thể
醜奴兒-博山道中,效李易安體

Tác giả: Tân Khí Tật - 辛棄疾

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi Vanachi vào 02/02/2008 16:16

 

Nguyên tác

千峰雲起,
驟雨一霎兒價。
更遠樹斜陽,
風景怎生圖畫?
青旗賣酒,
山那畔別有人間,
只消山水光中,
無事過這一夏。

午醉醒時,
松窗竹戶,
萬千瀟灑。
野鳥飛來,
又是一般閒暇。
卻怪白鷗,
覷著人欲下未下。
舊盟都在,
新來莫是,
別有說話?

Phiên âm

Thiên phong vân khởi,
Sậu vũ nhất thiếp nhi giá.
Cánh viễn thụ tà dương,
Phong cảnh chẩm sinh đồ hoạ?
Thanh kỳ mại tửu,
Sơn na bạn biệt hữu nhân gian,
Chỉ tiêu sơn thuỷ quang trung,
Vô sự quá giá nhất hạ.

Ngọ tuý tỉnh thì,
Tùng song trúc hộ,
Vạn thiên tiêu sái.
Dã điểu phi lai,
Hựu thị nhất ban gian hạ.
Khước quái bạch âu,
Thứ trước nhân dục hạ vị hạ.
Cựu minh đô tại,
Tân lai mạc thị,
Biệt hữu thuyết thoại?

Bản dịch của Nguyễn Xuân Tảo

Ngàn núi mây đùn,
Phút đã trận mưa tầm tã.
Cây xa dưới chiều tà,
Phong cảnh xem như bức hoạ?
Cờ xanh quán rượu,
Bên sườn núi có riêng nhà ở,
Chỉ cần non nước phong quang,
Rỗi việc sẽ nghỉ qua mùa hạ.

Tỉnh rượu giấc trưa,
Song tùng cửa trúc,
Muôn ngàn thanh nhã.
Chim chóc bay về,
Ra vẻ nhởn nhơ, nhàn hạ.
Riêng lạ con âu,
Cứ nhòm người, bay la bay lả.
Hẹn cũ còn kia,
Phải chăng mày định,
Giở trò gì hả?
Nguồn: Nguyễn Xuân Tảo, Tống từ, NXB Văn học, 1999

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tân Khí Tật » Xú nô nhi - Bác Sơn đạo trung, hiệu Lý Dị An thể