09/08/2022 12:48Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Con đường ấy

Tác giả: Nguyễn Mỹ

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 22/01/2014 19:00

 

Con đường nhỏ
Đi giữa hai hàng cây
Cái con đường ấy mình đầy bóng râm
Con huơu sao đã ruỗi nằm
Để nghe những tiếng thì thầm ở trên

Đôi bên là nắng
Thu đã đượm vàng
Nắng bay từng giọt - nắng ngân vang
Ở trong nắng có một ngàn cái chuông

Họ không sưởi nắng
Họ đến ngồi đây
Họ ngồi cách một gang tay
Để nghe những tiếng lá cây thì thầm

Sẽ đến mùa đông
Lá cây sẽ rụng
Xuống chỗ họ ngồi
Bên nhau đằm thắm

Nào có hề chi
Con hươu sao ấy sẽ đi
Cũng vì tiếng họ thầm thì hát ca...
Nguồn: Cuộc chia ly màu đỏ (thơ in chung), NXB Hà Nội, 1979

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Mỹ » Con đường ấy