03/02/2023 17:36Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tiên tổ kỵ nhật hữu hoài
先祖忌日有感

Tác giả: Lê Cảnh Tuân - 黎景詢

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hồ, thuộc Minh
Đăng bởi Vanachi vào 05/07/2008 22:29

 

Nguyên tác

不才承重不勝任,
浪跡無家八載今。
鬱鬱幾時仍作客,
棲棲此日倍傷心。
左江丘壟寒霜積,
澤水先廬蔓草深。
蘋藻苦為供菲奠,
松楸回暮雲沉首。

Phiên âm

Bất tài thừa trọng bất thăng nhâm,
Lãng tích vô gia bát tải câm (kim).
Uất uất kỷ thời nhưng tác khách,
Thê thê thử nhật bội thương tâm.
Tả Giang khâu lũng hàn sương tích,
Trạch Thuỷ tiên lư mạn thảo thâm.
Tần tảo nhược vi cung phi điện,
Tùng thu hồi thủ mộ vân trầm.

Dịch nghĩa

Kẻ bất tài này đâu dám đảm đương gánh nặng,
Lang thang không nhà đã tám năm ròng.
Bấy lâu ngậm ngùi vẫn làm khách phương xa,
Buổi nay ảm đạm, càng thêm đau lòng.
Mồ mả tổ tiên ở Tả Giang, sương lạnh chất chứa,
Ngôi nhà của ông cha ở Trạch Thuỷ cây cỏ mọc đầy.
Rau tần rau tảo nếu có thể làm được để cúng đạm bạc,
Ngoảnh trông bãi tùng thu, chỉ thấy nặng trĩu mây chiều.

Bản dịch của Nguyễn Hữu Thăng

Gánh nặng, bất tài khó đảm đương
Lang thang vất vưởng tám năm trường
Ngậm ngùi đất khách thân phiêu dạt
Ảm đạm ngày này dạ xót thương
Trạch Thuỷ nhà cha đầy rẫy cỏ
Tả Giang mộ tổ lạnh lùng sương
Tảo tần đạm bạc đành dâng cúng
Mây tối, tùng thu cũng lặng buồn
Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập III), NXB Khoa học xã hội, 1978
Nguồn: Kiếm hồ hoài cổ (thơ chữ Hán danh nho Việt Nam - tập 2), Nguyễn Hữu Thăng tuyển dịch, NXB Hội nhà văn, 2019

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Cảnh Tuân » Tiên tổ kỵ nhật hữu hoài