29/11/2022 08:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vệt lá trên than

Tác giả: Huy Cận - Cù Huy Cận

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 29/11/2020 12:44

 

Cầm than còn lá in hình:
Đường vân, sống lá, rành rành nét tươi.
Hai trăm lẻ triệu năm rồi,
Cầm than mà tưởng lá cười giao hoan.
Ta cầm ảnh lá mơn man,
Nhớ rừng nhớ nhựa mùa xuân thuở đầu.
Trong vòng trời đất sinh sau,
Ta giàu tuổi lá, ta giàu tuổi than.
Ta giàu xuân mới nhân gian,
Người trong vũ trụ tính toan việc trời.
Hòn than rung động nét đời,
Hôm nay Cẩm Phả vui người cuốc than.
Cẩm Phả, 8-1958

Nguồn: Huy Cận, Trời mỗi ngày lại sáng, NXB Văn học, 1958

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Huy Cận » Vệt lá trên than