29/05/2023 20:10Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lưu ly

Tác giả: Bá Thanh

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 27/08/2021 15:01

 

Lưu lạc nửa đời gặp cố tri
Mắt nhoà trong sắc tím lưu ly
Rượu mừng nay đón, hoa mai tiễn
Tái ngộ bạn ơi biết có kỳ?
Nguồn: Bá Thanh, Lá thơ, NXB Văn học, 2011

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bá Thanh » Lưu ly