26/09/2022 14:34Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Độc Lạc đài dụng “Miên phân hoàng độc thảo, Toạ chiếm bạch âu sa” vi vận phân phú đắc thủ vĩ nhị tự kỳ 2
獨樂臺用眠分黃犢草坐占白鷗沙為韻分賦得首尾二字其二

Tác giả: Hứa Hữu Nhâm - 許有壬

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nguyên
Đăng bởi tôn tiền tử vào 16/03/2021 05:49

 

Nguyên tác

濺濺流水抱村斜,
半入蔬畦半漚麻。
故里溪山足風物,
愼毋重踏一堤沙。

Phiên âm

Tiên tiên lưu thuỷ bão thôn tà,
Bán nhập sơ huề bán ẩu ma.
Cố lý khê sơn túc phong vật,
Thận vô trùng đạp nhất đê sa.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Nước tung toé ôm nghiêng thôn xóm,
Nửa ra đồng nửa tẩm ruộng gai.
Quê cũ đẹp lại nhiều đặc sản,
Cẩn thận đừng xéo cát đê dài.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hứa Hữu Nhâm » Độc Lạc đài dụng “Miên phân hoàng độc thảo, Toạ chiếm bạch âu sa” vi vận phân phú đắc thủ vĩ nhị tự kỳ 2