31/03/2023 13:32Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thú ăn chơi

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Ca trù (hát nói); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 28/02/2020 23:08

 

Mưỡu:
Đời người thấp thoáng bóng câu,
Xuân xanh quá lứa, bạc đầu tới nơi.
Trăm năm nào được mấy người,
Chẳng ăn cũng thiệt, chẳng chơi cũng già.

Nói:
Lối lợi sẵn tiền nhiều khách dặm,
Làng chơi hiếm của mấy ai cần.
Khoanh tay ngồi nghĩ chuyện xa gần,
Thú lịch sự vẫn dành phần niên thiếu.
Bạn cùng tài tử ba hồ rượu,
Vui với giai nhân một ngón đàn.
Trót sa chân xuống cõi trần gian,
Kho vô tận tiêu tràn cho phỉ chí.
Ừ vẫn biết minh nguyệt, thanh phong, cao sơn, lưu thuỷ,
Mùi phong lưu tri kỷ được bao người.
Kiếp phù sinh thấp thoáng ai ai,
Ăn chơi vậy, chẳng ăn chơi rồi cũng vậy.
Cơn đắc ý hãy chơi cho đẫy,
Đừng khư khư ôm lấy của như ai.
Làm giai thế mới nên giai.
Nguồn: Đỗ Bằng Đoàn, Đỗ Trọng Huề, Việt Nam ca trù biên khảo, Nhà in Văn Khoa, Sài Gòn, 1962

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Thú ăn chơi