06/06/2023 19:42Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Con gái công trường

Tác giả: Bá Thanh

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 25/05/2019 19:32

 

Con gái công trường trùm kín mặt
Tóc huyền khuất lấp nón che nghiêng
Áo quần dày cộp còn đâu nét
Chiều về xuống suối mới thành tiên
Nguồn: Bá Thanh, Lá thơ, NXB Văn học, 2011

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bá Thanh » Con gái công trường