16/08/2022 05:41Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Người khách lớn: mùa xuân

Tác giả: Đào Cảng - Đào Văn Cảng

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 29/05/2015 19:43

 

Tàu đang đi bỗng gặp mùa xuân
Toa khách bừng vui, thêm bạn thân
Tàu đỗ, xuân chia về muôn ngả
Người cũng về theo rộn bước chân
Nguồn: Đào Cảng, Tuyển tập thơ, NXB Hội nhà văn, 2007

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đào Cảng » Người khách lớn: mùa xuân