26/09/2022 20:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chí kính Mi trung lưu ngộ đồng quận Tiên Điền tướng công gia quyến thuyền thất chỉ hữu thi nhất luật
至涇楣中流遇同郡仙田相公家眷船七隻有詩一律

Tác giả: Phạm Nguyễn Du - 范阮攸

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 07/04/2012 14:00

 

Nguyên tác

一人任相百人榮,
總是吾儒筆下生。
儸綺繁花浮世味,
經綸知澤得時行。
可師匡濟伊周業,
何效風流阮謝名。
滿目滔滔無足語,
焚香看易夜三更。

Phiên âm

Nhất nhân nhiệm tướng bách nhân vinh,
Tổng thị ngô nho bút hạ sinh.
La ỷ phồn hoa phù thế vị,
Kinh luân trí trạch đắc thời hành.
Khả sư khuông tế Y Chu nghiệp,
Hà hiệu phong lưu Nguyễn Tạ danh.
Mãn mục thao thao vô túc ngữ,
Phần hương khán Dịch dạ tam canh.

Dịch nghĩa

Một người làm tướng, trăm người được vẻ vang
Thảy đều nảy sinh dưới ngòi bút của nhà nho ta
Lụa là phồn hoa là mùi vị cuộc đời phù phiếm
Việc kinh luân giúp nước giúp dân thi thố lúc gặp thời
Có thể theo đòi sự nghiệp cứu nước giúp đời của ồng Y ông Chu
Sao lại bắt chước cái tính phong lưu của họ Nguyễn họ Tạ?
Trước mắt cuồn cuộn trôi, không có gì đáng nói
Thắp hương lên xem kinh Dịch, đêm đã canh ba

Bản dịch của Phan Văn Các

Một người làm tướng khối người nhờ
Thảy bởi nho gia ngọn bút ta
The lụa phồn hoa mùi thế bạc
Kinh luân trí trạch được thời ra
Theo đòi sự nghiệp Y Chu chứ
Đua tiếng phong lưu Nguyễn Tạ a?
Nườm nượp mắt nhìn, không đáng nói
Thắp hương xem Dịch, đã canh ba
Nguồn: Phạm Nguyễn Du, Đoạn trường lục, NXB Khoa học xã hội, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Nguyễn Du » Chí kính Mi trung lưu ngộ đồng quận Tiên Điền tướng công gia quyến thuyền thất chỉ hữu thi nhất luật