19/01/2022 06:41Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chân trời

Tác giả: Lê Đạt - Đào Công Đạt

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 02/05/2008 04:29

 

Tôi khóc những chân trời không có người bay
                    Trần Dần

Đời bất trắc mộng đầy đất chật
Đói sân chơi hành khất chân trời

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Đạt » Chân trời