27/05/2022 00:15Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hôm trước ngày lễ thánh Agnes (09)
The Eve of St Agnes (029)

Tác giả: John Keats

Nước: Anh
Đăng bởi hongha83 vào 01/01/2010 02:29

 

Nguyên tác

So, purposing each moment to retire,
She linger’d still. Meantime, across the moors,
Had come young Porphyro, with heart on fire
For Madeline. Beside the portal doors,
Buttress’d from moonlight, stands he, and implores
All saints to give him sight of Madeline,
But for one moment in the tedious hours,
That he might gaze and worship all unseen;
Perchance speak, kneel, touch, kiss--in sooth such things have been.

Bản dịch của Đào Xuân Quý

Thế là trong đầu, từng lúc muốn rút lui
Những do dự, chàng Poócphia trẻ tuổi
Băng qua bãi, trái tim như bỏng lửa
Tìm đến Mếtlai. Bên cửa ra vào
Đứng dưới bóng trăng, chàng ra sức khẩn cầu
Các vị Thánh cho thấy nàng một chút
Một chút thôi, trong những giờ nặng nhọc
Chàng có thể nhìn, chiêm ngưỡng, chuyện trò
Hãy quỳ xuống hôn, chạm cả vào người
Không để thấy. Sự đời thường có vậy
Nguồn: http://classiclit.about.c.../jkeats/bl-jkeats-eve.htm
Nguồn: Ngày đã đi qua, NXB Quân đội nhân dân, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » John Keats » Hôm trước ngày lễ thánh Agnes (09)