23/06/2024 02:44Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xuân thí bút
春試筆

Tác giả: Trần Đình Túc - 陳廷肅

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/02/2020 23:44

 

Nguyên tác

春從何處來,
所至無痕迹。
人與物些春,
欣欣名自適。

Phiên âm

Xuân tùng hà xứ lai,
Sở chí vô ngân tích.
Nhân dữ vật ta xuân,
Hân hân danh tự thích.

Bản dịch của Hạ Thái

Xuân tự phương nào dạt đến đây
Tích xưa bàng bạc ở nơi này
Phong phanh tà áo màu xuân thắm
Riêng nét dịu dàng quyến rủ thay!
Bài thơ được chép trong Tiên Sơn thi tập, tài liệu của Viện bảo tàng Hà Nội.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Đình Túc » Xuân thí bút