16/05/2021 04:00Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tú tài Chiểu tự thuật

Tác giả: Nguyễn Đình Chiểu - 阮廷沼

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 11/12/2013 17:26

 

Đã đành trôi nổi tấm thân bèo,
Mình nghĩ lòng mình dám nói leo.
Đánh xé sau khi cò mổ vọp,
Sụt trồi đâu dám ốc mang rêu.
Cửa rồng muôn dặm may còn nhóm,
Bến Nghé năm canh quạ hãy kêu.
Chén rược xóm riềng cho cũng uổng,
No sau xin để mặt ăn heo.
Bài thơ này được chép trong "Thi vận tập thành", công bố nguyên văn trên tạp chí Hán Nôm số 2 năm 1988.

Nguồn: Nguyễn Đình Chiểu (thân thế và thơ văn), Nguyễn Bá Thế, NXB Tân Việt, Sài Gòn, 1957

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Đình Chiểu » Tú tài Chiểu tự thuật