16/07/2024 13:36Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nghiệp chướng

Tác giả: Hư Vô - Hùng Võ

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Hư Vô vào 13/11/2008 03:20

 

Vẫn biết vào thơ là nghiệp chướng
Nhưng lòng đã trót lỡ yêu em
Viết thành bài tình ca thất tán
Đâu có gì đáng để phân vân!

Chắc ta không còn hơi để thở
Dù chỉ một ngày vắng bóng em
Thơ sẽ chảy ngang dòng vô thủy
Chở tình về bờ bến vô chung.

Ta biết yêu thơ là vong mạng
Trái tim nhỏ giọt máu chưa tan
Một chút tình em thành thiên cổ
Đời sau còn được nấm mồ hoang!

Để thơ ta hoa vàng hóa đá
Trải nắng theo những bước em qua
Đường dốc đứng chia thành mấy ngả
Chờ ai, em đứng khóc ngã ba?

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hư Vô » Nghiệp chướng