22/09/2023 16:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hồi chu
回舟

Tác giả: Nguyễn Văn Siêu - 阮文超

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hảo liễu vào 28/12/2014 22:49

 

Nguyên tác

小艇東回日向西,
南風天下落蓬低。
後灣疊失前灣去,
水徑分開草徑齊。
兩縣煙花交浩鏡,
重城旗影捶紅霓。
使君情態如潘岳,
日暮悠悠未厭題。

Phiên âm

Tiểu đĩnh đông hồi nhật hướng tê,
Nam phong thiên thương lạc bồng di.
Hậu loan điệp thất tiền loan khứ,
Thuỷ kính phân khai thảo kính tề.
Lưỡng huyện yên hoa giao hạn cảnh,
Trùng thành kỳ ảnh chuỷ hồng nghê.
Sứ quân tình thái như Phan Nhạc,
Nhật mộ du du vị yếm đề.

Dịch nghĩa

Lá thuyền con ở phương đông về thì mặt trời đã xế về tây
Gió nam đè mui thuyền xuống mà bay vút lên trời.
Khúc sông sau vừa tới thì khúc trước đã bị che lấp đâu mất rồi.
Đường nước bằng phẳng như một con đường cỏ.
Khói mây hai huyện giao lại và in giữa tấm gương sáng, nghĩa là giữa dòng nước trong vắt như gương.
Bóng cờ xí cả hai huyện thành cũng rút lên phất phới giữa cầu vồng đỏ.
(Phong cảnh đã đẹp mà) quan huyện có tính liêm khiết thanh nhã như Phan Nhạc đời Tấn, làm quan Doãn ở huyện Hà Dương bên Tàu.
Bởi vậy khách chơi (qua chốn này) dầu trời đã tối, cũng không chán thú ngâm nga.

Bản dịch của Nguyễn Văn Đề

Thuyền ở đông về bóng xế tây
Mui thuyền đè thấp, gió cao bay
Khúc sông khúc khuỷu, hình rồng rắn,
Mặt nước xanh rờn, sắc cỏ cây
Hai huyện ráng hoa như kính sáng,
Mỗi thành cờ xí tựa trời mây
Cảnh xinh, chủ lại người thanh nhã
Khiến khách ngâm nga mãi tối ngày.
Nguồn: Nguyễn Văn Đề, Thần Siêu, lịch sử cụ Nguyễn Văn Siêu, NXB Tân Việt, 1944
Nguồn: Nguyễn Văn Đề, Thần Siêu, lịch sử cụ Nguyễn Văn Siêu, NXB Tân Việt, 1944

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Văn Siêu » Hồi chu