27/11/2020 02:47Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dương Sóc bích liên dịch
陽朔碧蓮嶧

Tác giả: Thẩm Bân - 沈彬

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 23/05/2014 17:28

 

Nguyên tác

陶潛彭澤五株柳,
潘岳河陽一縣花。
兩處爭如陽朔好,
碧蓮峰裏住人家。

Phiên âm

Đào Tiềm[1] Bành Trạch ngũ châu liễu,
Phan Nhạc[2] Hà Dương nhất huyện hoa.
Lưỡng xứ tranh như Dương Sóc hảo,
Bích Liên phong lý trú nhân gia.

Dịch nghĩa

Bành Trạch của Đào Tiềm với năm cây liễu,
Hà Dương của Phan Nhạc với cả huyện trồng hoa đào.
Cả hai nơi so không tốt bằng Dương Sóc,
Vì ở núi Bích Liên người ta cất nhà ở đông vui lắm.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đào Bành Trạch với năm cây liễu
Phan Hà Dương khắp nẻo hoa đào
Không bằng Dương Sóc được nào
Cửa nhà san sát ra vào Bích Liên
Huyện Dương Sóc ở đông bắc tỉnh Quảng Tây. Bích Liên là ngọn núi trong huyện Dương Sóc, bên dòng sông Ly giang, phong cảnh rất đẹp.

[1] Người đời Đông Tấn, làm chức huyện lệnh ở Bành Trạch được 80 ngày thì từ quan về ở ẩn, trước nhà trồng năm cây liễu.
[2] Thường gọi là Phan An, người đời Tây Tấn, giỏi thi ca, tướng mạo đẹp đẽ, đi ngoài đường phụ nữ thường ném hoa, khi làm huyện lệnh ở Hà Dương, ông cho trồng hoa đào khắp nơi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thẩm Bân » Dương Sóc bích liên dịch