04/10/2022 03:34Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Túc Tán công phòng
宿贊公房

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 23/03/2015 15:14

 

Nguyên tác

杖錫何來此,
秋風已颯然。
雨荒深院菊,
霜倒半池蓮。
放逐寧違性,
虛空不離禪。
相逢成夜宿,
隴月向人圓。

Phiên âm

Trượng tích[1] hà lai thử,
Thu phong dĩ táp nhiên.
Vũ hoang thâm viện cúc,
Sương đảo bán trì liên.
Phóng trục ninh vi tính,
Hư không bất ly thiền.
Tương phùng thành dạ túc,
Lũng nguyệt hướng nhân viên.

Dịch nghĩa

Cái gậy lách cách sao lại đến chỗ này,
Gió thu đã thổi rát rồi.
Mưa lên đám cúc hoang sau viện,
Mưa lật cây sen trong ao bán nguyệt,
Bị chuyển đổi há phạm tới tính người,
Nơi trống rỗng không rời tu hành.
Gặp nhau nên ở qua đêm,
Trăng nơi bãi nhắm vào người mà tròn.

Bản dịch của Phạm Doanh

Nơi đây sao gậy tới ,
Gió thu thổi triền miên.
Sen trong ao, sương lật,
Cúc sau vườn, mưa tràn.
Ruồng rẫy chẳng hại nết,
Hư không chẳng rời thiền,
Chiếu người, tròn trăng bãi,
Gặp nhau cùng qua đêm,
(Năm 759)

Lời tự: "Kinh trung Đại Vân tự chủ trích thử an trí" 京中大雲寺主謫此安置 (Ông trụ trì chùa Đại Vân trong Kinh bị chuyển tới an trí nơi này).

[1] Gậy của nhà sư, trên đầu có khoen bằng kim loại, khi chống đi phát ra tiếng kêu tích tích, vì thế thành tên.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Túc Tán công phòng