05/03/2021 09:04Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Gió gõ

Tác giả: Nguyễn Tấn On

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 12/01/2018 09:29

 

Mèo vờn gãy
nụ Quỳnh đêm
Thằn lằn rụng
khúc đuôi mềm
run run
Tiếng vồ gõ
dứt hồi chuông
Gió về
Thổi thổi nỗi buồn
nhân gian
Nguồn: Nguyễn Tấn On, Thoát nắng (thơ), NXB Thời đại, 2010

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Tấn On » Gió gõ