23/04/2024 11:53Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bệnh trung hỉ tân nguyệt
病中喜新月

Tác giả: Vương Đoan Thục - 王端淑

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/08/2014 06:55

 

Nguyên tác

促織頻催懶,
寒衣猶未成。
起床忘骨瘦,
著履覺身輕。
青帝飄飄散,
姮娥冉冉情。
秋懷無所處,
共月結新盟。

Phiên âm

Xúc chức tần thôi lãn,
Hàn y do vị thành.
Khởi sàng vong cốt sấu,
Trước lý giác thân khinh.
Thanh Đế phiêu phiêu tán,
Hằng Nga nhiễm nhiễm tình.
Thu hoài vô sở xứ,
Cộng nguyệt kết tân minh.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Muốn đan gấp nhưng lười vì ốm
Áo lạnh kia không thể dệt thành
Bước khỏi giường quên mình gầy rạt
Mang giày vào thân thể nhẹ tênh
Như Thanh Đế lửng lơ bước nhỏ
Giống Hằng Nga phơ phất diễm tình
Biết cậy ai hoài thu chốn cũ
Nên cùng trăng hải thệ sơn minh
[] Thần phương đông, thần mùa xuân, còn gọi là thương Đế 蒼帝, Mộc Đế 木帝.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Đoan Thục » Bệnh trung hỉ tân nguyệt