25/09/2023 12:42Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hiu hắt ngày dài

Tác giả: Yến Lan - Lâm Thanh Lang

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 05/02/2016 10:53

 

Tháng sáu ngày dài, già rỗi việc
Thềm trưa gió lật sách thơ hong
Trà hoa nở sớm người không biết
Tưởng lạc vô tình mấy cánh hoa
Nguồn: Yến Lan, Thơ tứ tuyệt, NXB Hội nhà văn, 1996

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Yến Lan » Hiu hắt ngày dài