23/01/2020 06:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vẫn là là

Tác giả: Bùi Giáng

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 10/08/2006 05:45

 

Dấu bèo phong vận nín thinh
Sóng phơi trường mộng bình minh vô thường
Nắng hồng chiếu bóng đài gương
Lời nghi hoặc hỏi đoạn trường từ đâu
Nối đuôi khởi sự từ đầu
Ví dù kết thúc trước sau vẫn là.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bùi Giáng » Vẫn là là