26/01/2022 07:05Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chu trung vãn diểu
舟中晚眺

Tác giả: Nguyễn Tử Thành - 阮子成

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 30/07/2008 09:07

 

Nguyên tác

眼高四海淨無塵,
北顧山河破碎春。
風急斷雲多變態,
雨餘明月長精神。
胸中涇渭源流別,
頭上星河景象新。
拾翠收紅歸筆底,
篷窗靜坐更紛綸。

Phiên âm

Nhãn cao tứ hải tịnh vô trần,
Bắc cố sơn hà phá toái xuân.
Phong cấp đoạn vân đa biến thái,
Vũ dư minh nguyệt trưởng tinh thần.
Hung trung Kinh, Vị[1] nguyên lưu biệt,
Đầu thượng tinh, hà cảnh tượng tân.
Thập thuý thu hồng quy bút để,
Bồng song tĩnh toạ cánh phân luân.

Dịch nghĩa

Xa trông bốn biển sạch không gợn bụi,
Quay nhìn phương Bắc, sơn hà tan nát giữa mùa xuân.
Gió thổi gấp, mây từng mảnh đổi hình luôn luôn,
Sau cơn mưa, trăng càng sáng đẹp hơn.
Trong dạ, dòng Kinh, dòng Vị đã phân biệt,
Trên đầu, cảnh tượng tinh, hà cũng đổi mới.
Nhặt màu xanh, thu màu hồng dồn lên ngọn bút,
Lặng ngồi bên cửa sổ thuyền, lòng ngổn ngang.

Bản dịch của Tuấn Nghi

Bốn biển xa trông sạch bụi trần,
Sơn hà ngoảnh lại thấy nào xuân.
Gió xưa mây dạt ra nhiều vẻ,
Mưa tạnh trăng lên sáng bội phần.
Kinh, Vị ngọn nguồn đà tách biệt,
Tinh, hà cảnh tượng cũng thanh tân.
Thâu hồng nhặt thuý dồn lên bút,
Ngồi tựa song thuyền, dạ ngổn ngang.
Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập III), NXB Khoa học xã hội, 1978
[1] Chu Hy đời Tống chú giải bài Cốc phong 3 trong Thi kinh của Khổng Tử như sau: Kinh, Vị là tên hai con sông. Sông Kinh chảy ra ở phía đông nam núi Kê Đầu sơn, nay thuộc Nguyên Châu, chảy đến huyện Cao Lăng thuộc quận Vĩnh Hưng thì nhập vào sông Vị. Sông Vị chảy từ núi Điển Thử sơn ở Vi Nguyên huyện thuộc Vị Châu, chảy đến huyện Phùng Dực thuộc Đồng Châu thì nhập vào sông Hoàng Hà. Sông Kinh đục, sông Vị trong. Nhưng khi chưa nhập vào sông Vị, sông Kinh tuy đục mà vẫn chưa thấy rõ là đục lắm. Khi sông Kinh sông Vị nhập chung mà chảy thì bên trong bên đục càng tỏ rõ phân biệt.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Tử Thành » Chu trung vãn diểu