25/05/2024 16:02Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tô đài trúc chi từ kỳ 06
蘇台竹枝詞其六

Tác giả: Tiết Lan Anh, Tiết Huệ Anh - 薛蘭英,薛蕙英

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nguyên
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/03/2021 06:23

 

Nguyên tác

荻芽抽筍楝花開,
不見河豚石首來。
早起腥風滿城市,
郎從海口販鮮回。

Phiên âm

Địch nha trừu duẩn luyện hoa khai,
Bất kiến hà đồn[1] Thạch Thủ[2] lai.
Tảo khởi tinh phong mãn thành thị,
Lang tòng hải khẩu phiến tiên hồi.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Hoa soan nở măng lau cũng nhú,
Không thấy bơi cá nóc cá trê.
Khắp thành phố gió tanh nổi sớm,
Chàng theo ghe bán cá trở về.
[1] Loại cá có cổ và bụng phình to như gần bong bóng, gọi là cá nóc. Thơ Tô Thức, bài Huệ Sùng xuân giang vãn cảnh 惠崇春江晚景: “Lâu hao mãn địa lô nha đoản, Chính thị hà đồn dục thướng thì” 蔞蒿滿地蘆芽短,正是河豚欲上時.
[2] Tức Thạch Thủ nguy ngư 石首鮰魚, loại cá chỉ có ở vùng Thạch Thủ, bên bờ Trường Giang, đầu to xương cứng không vảy hơi giống cá trê.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tiết Lan Anh, Tiết Huệ Anh » Tô đài trúc chi từ kỳ 06