25/01/2020 20:27Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tháp Mười đẹp nhất bông sen

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 13/08/2017 13:20

 

Tháp Mười đẹp nhất bông sen,
Việt Nam đẹp nhất có tên Cụ Hồ.
Nguồn: SGK Văn học 7, NXB Giáo dục, 2000

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Tháp Mười đẹp nhất bông sen