25/06/2021 04:48Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lời chào của hoa
Blumengruß

Tác giả: Johann Wolfgang von Goethe

Nước: Đức
Đăng bởi hongha83 vào 25/02/2010 19:21

 

Nguyên tác

Der Strauß, den ich gepflücket,
Grüße Dich viel tausendmal!
Ich habe mich oft gebücket,
Ach, wohl ein tausendmal,
Und ihn ans Herz gedrücket
Wie hunderttausendmal!

Bản dịch của Trần Đương

Bó hoa anh hái tặng mình
Cùng hoa, anh gửi muôn nghìn khuc ca
Bao lần cúi xuống thơm hoa
Nụ hôn nồng thắm, biết là mấy mươi!
Anh ôm hoa, xiết vào người
Trái tim gõ nhịp đến mười lần trăm!
Nguồn: Thơ trữ tình Johann Wolfgang Goethe, NXB Văn học, 1999.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Johann Wolfgang von Goethe » Lời chào của hoa